Psykoterapi typer

Psykoterapi är en behandlingsform där behandlingen är en särskild typ av samtal. För det mesta handlar det om att en person träffar en terapeut i enskilda samtal men behandlingen kan också ske i grupp eller som parterapi eller familjeterapi. Olika former av psykoterapi har varit olika populära genom tiderna.

Psykodynamisk terapi

Psykoterapi typer

Inom psykodynamisk terapi är man intresserad av vad som orsakade de problem man har. I samtalen försöker terapeuten därför hjälpa patienten att bättre förstå sig själv. Det kan bland annat handla om att låta saker som man hållit undan komma upp till ytan. Inom psykodynamisk terapi finns flera olika terapiformer och psykoanalys brukar räknas dit.

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi har istället fokus på det som är problemet här och nu. Terapeuten försöker hjälpa patienten att ändra på dysfunktionella beteenden och tankemönster. Ett sätt att göra det är att se vilka automatiska tankar man har och stanna upp och se vad de leder till för känslor och beteenden.

Den kognitiva beteendeterapin utvecklades från beteendeterapi där det fokuserades på beteenden och beteendeförändring. Metoden har efterhand utvecklats och lett till nya terapiformer, till exempel DBT, MBT och ACT. DBT står för dialektisk beteendeterapi och har visat sig vara effektiv vid emotionellt instabil personlighetsstörning. MBT har fokus på mentalisering och ACT på acceptans.