Psykoterapihistoria

Psykoterapins historia började utvecklas under 1800-talet. Termen psykoterapi användes första gången år 1953 då den introducerades av kirurgen Walter Cooper Dendy. Psykoterapin utvecklades då läkare och andra vårdare började behandla så kallade mentalpatienter med metoder som inte begränsade patientens frihet. Cooper Dendy menade att denna nya behandlingsmetod skulle kunna förbättra måendet fysiskt och psykiskt.

Utvecklades av Hippolyte Bernheim

Termen och det nya sättet att tänka utvecklades vidare av neurologen Hippolyte Bernheim inom den så kallade Nancy-skolan. De menade att det gick att läka kroppen genom hypnos. Sigmund Freud som brukar kallas psykoterapins fader byggde vidare på idén. Han besökte Nancy-skolan och fick egna tankar om hur den nya behandlingen kunde utvecklas.

Sigmund Freud

Sigmund Freud föddes den 6 maj år 1856 i Freiberg i Mähren i dåvarande Österrike-Ungern. Han utbildade sig till läkare med inriktning på neurologi och har författat mängder av publikationer. I sina tidiga år använda även han sig till stor del av hypnos men detta övergav han allt mer senare.

Freuds mest kända verk är Drömtydning. Han menade att drömmarna går att tolka, förstå och att de kan ge oss de svar som behövs. Patienten fick ofta ligga ner på en divan under hans sessioner, vilket är ofta avbildat. Hans idéer bidrog till att psykoterapin slog igenom på allvar i Europa.