Berömda svenska psykologer

Det finns en mängd psykologer i vår tid men de allra flesta verkar i det dolda. Några har dock blivit kända. En av dem är Allan Linnér som blev känd för allmänheten när han började som radiopsykolog i P1. En annan är Bo Hejlskov Elvén som blivit framträdande genom sitt arbete med lågaffektivt bemötande.

Några stora namn

De största namnen inom svensk psykologi är stora på grund av det de har utvecklat. Bland dem finns Ludvig Igra som varit en av de ledande inom svensk utveckling av objektrelationsteori. Ett annat stort namn är Marta Cullberg Weston, som arbetar med utgångspunkt i symboldrama. Båda har skrivit en rad böcker och haft stor betydelse.

Varför blir psykologer kända?

Många svenska psykologer som blivit kända har blivit det på grund av något annat än det de gjort i sin psykologiska gärning. Det kan vara mer eller mindre starkt kopplat till psykologin och mer eller mindre känt att personen är just psykolog. Ett exempel är Per Naroskin som är känd genom radio, standup och författarskap.

Ett annat exempel där psykologutbildningen kan ha spelat roll men är mindre känd är Tomas Tranströmer, som har ett stort djup i sin poesi men är känd som poet snarare än som psykolog. Ett sista exempel är Patricia Tudor Sandahl som också är känd framförallt som författare men som tydligare skriver utifrån psykologperspektivet.