Studiepsykologi i Sverige

Vill du studera psykologi i Sverige kan du välja mellan att läsa fristående kurser i ämnet eller att hoppa på ett program. Programmet kan antingen ha som mål att du får en akademisk examen i psykologi eller i något närliggande ämne. Det kan också ha som mål att du ska…

Psykoterapihistoria

Psykoterapins historia började utvecklas under 1800-talet. Termen psykoterapi användes första gången år 1953 då den introducerades av kirurgen Walter Cooper Dendy. Psykoterapin utvecklades då läkare och andra vårdare började behandla så kallade mentalpatienter med metoder som inte begränsade patientens frihet. Cooper Dendy menade att denna nya behandlingsmetod skulle kunna förbättra…

Psykoterapi typer

Psykoterapi är en behandlingsform där behandlingen är en särskild typ av samtal. För det mesta handlar det om att en person träffar en terapeut i enskilda samtal men behandlingen kan också ske i grupp eller som parterapi eller familjeterapi. Olika former av psykoterapi har varit olika populära genom tiderna. Psykodynamisk…

Berömda svenska psykologer

Det finns en mängd psykologer i vår tid men de allra flesta verkar i det dolda. Några har dock blivit kända. En av dem är Allan Linnér som blev känd för allmänheten när han började som radiopsykolog i P1. En annan är Bo Hejlskov Elvén som blivit framträdande genom sitt…

Eva Rusz: Bibliografi

Eva Rusz är en psykoterapeut och författare som också arbetat som programledare, bland annat i Radio 1 i Stockholm och i TV4:s program bröllopsform. Mest betydelse har hon dock haft som författare, där hon utgått från sina kunskaper som psykoterapeut och bland annat skrivit om relationer och mental träning. Bullshit!…

Vem är Eva Rusz?

Välkommen till en sajt om Eva Rusz. Hon är en legitimerad psykolog och kognitiv psykoterapeut som anses vara en av Sveriges främsta experter på ämnet relationer. Rusz medverkar ofta som relationsexpert i media, såväl i tidningar som TV- och radioprogram. Hon är också författare till åtta böcker, varav flera har…