Vem är Eva Rusz?

Välkommen till en sajt om Eva Rusz. Hon är en legitimerad psykolog och kognitiv psykoterapeut som anses vara en av Sveriges främsta experter på ämnet relationer. Rusz medverkar ofta som relationsexpert i media, såväl i tidningar som TV- och radioprogram. Hon är också författare till åtta böcker, varav flera har blivit översatta till andra språk.

Eftertraktad relationsexpert

Här kommer du kunna läsa om hur Rusz har coachat och arbetat som terapeut för militären, polisen, elitidrottare samt myndigheter och företag. Hon är dessutom en efterfrågad föreläsare och medverkar ofta på seminarier, workshops och som expert i relationsrelaterade diskussioner avseende stat, kommun och den privata företagssektorn. Rusz svarar flitigt på insändare på exempelvis Kurera.se.

KBT på Aruba

Eva Rusz bor idag på den västindiska ön Aruba, en plats där hon skrivit flera av sina böcker. Här driver hon sin praktik och tar emot patienter i samarbete med öns husläkare. Rusz är med sin kompetens inom KBT och långa erfarenhet som psykoterapeut väldigt eftertraktad på den tropiska ön.

Eva Rusz är expert inom kognitiv psykoterapi. Inom kognitiv beteendeterapi, KBT, ingår ett antal psykoterapier där man kartlägger beteenden och tankar för att hitta nya beteende- och tankemönster. Detta kommer du kunna läsa mer om på vår sajt och även få reda på inom vilka områden KBT är särskilt effektivt. Välkommen!