Studiepsykologi i Sverige

Vill du studera psykologi i Sverige kan du välja mellan att läsa fristående kurser i ämnet eller att hoppa på ett program. Programmet kan antingen ha som mål att du får en akademisk examen i psykologi eller i något närliggande ämne. Det kan också ha som mål att du ska bli psykolog.

Kandidatprogram i psykologi

Ett kandidatprogram i psykologi är 180 hp, vilket motsvarar tre år. Ett kandidatprogram kan du börja på direkt efter gymnasiet (om du har läst de ämnen som krävs) och efter att du har fått en kandidatexamen kan du gå vidare och läsa till en masterexamen och senare är det möjligt att bli doktorand och forska.

Utbildning till psykolog

Psykologprogrammet är 300 hp, vilket motsvarar fem års heltidsstudier, och kan läsas i exempelvis Göteborg, Stockholm, Lund och Umeå. Inom programmet finns kurser som är helt teoretiska och moment som är inriktade på det praktiska du behöver kunna för att arbeta som psykolog. Du kommer ha verksamhetsförlagd utbildning, det som i vardagsspråk kallas för praktik.

Efter att du har läst hela psykologprogrammet behöver du jobba som PTP-psykolog ett år innan du kan få legitimation. PTP står för praktisk tjänstgöring som psykolog och tanken är att du ska ha ett år på dig att arbeta som psykolog men med ökat stöd, innan du är färdig för att arbeta helt självständigt.