Paramedicinsk chef

vid BUP Liljeholmen 1999-2003

Skolpsykolog

Södra Latins Gymnasium 1997-1999

vid Postgirot Bank 1994

Organisationskonsult

hos Sensia och Komrev Konsult 1993

Personal- och kompetensutvecklingschef

vid K-Konsult 1991 -1993

Avdelningsdirektör

vid Försvarets Rationaliserings Institut 1986-1990

Skolpsykolog

vid tre skolor i Eskilstuna och Huddinge 1982-1983

Forskningsassistent

vid Psykotekniska Institutet 1978-1979