Rörelse i kropp och själ är livsavgörande!

Eva Rusz har alltid haft rörelse och fysisk aktivitet som en viktig ingrediens även i de KBT behandlingar som genomförs. Att röra på sig är på ett sätt högaktuellt idag då vi ofta sitter alltför ofta stilla i våra arbeten, bekvämt skötta direkt från datorn. Alltfler inser att med ett sundare liv fungerar kropp och själ bättre i samspel. Motion påverkar vårt tänkande, hävdar alltfler forskare. Den regelbundna träningen kan till och med få nya hjärnceller att växa, den kan få utvecklingen av demenssjukdomar att avstanna och även påverka olika sjukdomstillstånd. Studier visar också att vårt humör och vår sömn blir bättre med motion, liksom att självkänslan stärks.

Idag är det redan allmänt känt inom den psykologiska världen att personer som lider av depressioner kan bli avsevärt bättre om de börjar röra lite mer på sig. Idag kan man till och med få ett recept på motion utskrivet mot nedstämdhet. Eftersom kropp och själ hänger ihop kan fysisk aktivitet hjälpa oss att bryta oss loss ur knepiga tankeblockeringar. Har vi väl aktiverat vårt tänkande kan vi lättare öva oss att ifrågasätta våra tankemodeller om oss själva och andra. En ökad rörlighet i tanken kan då få igång oss, fysiskt som psykiskt, ge oss distans till problemen och se och uppleva dem ur andra perspektiv. Dessutom är fysisk aktivitet den mest oslagbara metoden för att både gå ner i vikt och att få ökad kondition!