Skillnaden mellan KBT terapi och Coaching

Precis som Eva Rusz sökte fokusera på i SVT:S debattprogram om ”Själarnas marknad” så är det enligt henne en ganska väsentlig skillnad mellan att coacha och arbeta tillsammans med en klient med psykoterapi.

Psykoterapi används som en korttids- eller långtids psykoterapi i syfte att hjälpa människor att bli botade ifrån olika psykiatriska, psykologiska inre tillstånd. Där kan coaching eventuellt komma att ingå som ett sätt att arbeta på i samband med avslutningen av själva behandlingen. Då Eva Rusz arbetar med kognitiv coaching görs alltid en kartläggning först om personen som önskar coachas mår tillräckligt psykiskt bra, alltså skall det inte finnas en psykiatrisk sjukdom eller annat inre tillstånd som försämrat personens förmåga att fungera och agera i nuet. Då detta har klarlagts enligt de verktyg som en KBT terapeut internationellt arbetar utifrån kan sen en coaching situation starta.

Målet med kognitiv coaching

Målet är att hjälpa personer att återta den egna inre kontrollen, att kunna tänka och känna att man själv är ”in charge” i livets olika situationer och relationssituationer som i arbets- och privatlivet. Coach betyder både kust och vagn.

Och är en metod som hjälper dig att ”sitta upp i vagnen ” och ger dig tekniker som hjälper dig att röra dig mot de håll du önskar. Begreppet ”coaching” har idag blivit ett modeord för verksamheter som sätter och vill hjälpa människor i välriktad rörelse åt de håll de önskar. Eva Rusz definierar Coaching som ”rörelseträning för tanken med rötter ifrån Antiken” eftersom den kognitiva coachings grund bland annat bygger på de gamla grekernas, Sokrates och Aristoteles tankeskolor m.m.