Inom svensk och internationell idrott finns det idag en stor kunskap kring själens betydelse för topp-prestationerna.

Vanligen förekommande psykiska problem inom idrotten:

 • Den eviga tvåan som aldrig tror han/hon skall kunna lyckas
 • Världsmästaren som får prestationsångest, ”måste vinna igen”
 • Utövaren som får dåligt självförtroende
 • Jämför sig med andra
 • Anspänningsproblem

Sedan 1980-talet har Eva Rusz arbetat med idrottsutövare, män och kvinnor, juniorer till seniorer. Många uppdrag har gällt elitutövare och förbund på landslagsnivå.

Arbetsområden har utgjorts av:

 • Konsultationer, ”troubleshooting”.
 • Utbildningsuppdrag
 • Handledning till ledare och lag.

Konsultationer inom idrotten

Detta område är mycket stort och innefattar egentligen alla områden som ingår i vetenskapen psykologi.

Vanliga frågeställningar är inom barn- och ungdomspsykologi;

 • När är ungdomen tillräckligt mogen för prestationsökningar?
 • Relationen mellan utövare, förälder och tränare; utveckling eller hinder för utveckling?
 • Självkänslan, självförtroendets utveckling och optimering.
 • Vikt- och matproblematik; Diagnosticering av anorexi och bulimi.
 • Rekommendationer i samarbete med idrottsläkare och annan psykiatrisk expertis.
 • Troubleshooting; d.v.s snabb kartläggning och snabba insatser/direktiv inför större mästerskapstävlingar.
 • Behandling av olika ångesttillstånd, blockeringar, självförtroendeproblem.
 • Relationsproblem mellan utövare och ledare, inom laget, hemma.

Utbildningsuppdrag
Skräddarsydda utbildningsuppdrag till förbund, lag och utövare, med teman som exempelvis:

Idrottspsykologi, mental träning och stresshantering.
Stjärnfall: upp- och nedgångar inom idrotten. Hur man gör att för att optimera framgång och minimera misslyckanden.

Handledning till ledare och lag

Handledningsuppdrag kan utgöras av direkt prestationsinriktad handledning eller indirekt handledning där utbildning kombineras.
Exempel på detta är anpassad psykisk beredskapsträning för ett specialidrottsförbund. Kartläggning av förbundets specifika tekniker och prestationsinriktning och utövarnas prestationsprofiler utgör grunden för ett skräddarsytt, handlingsinriktat utvecklingsprogram.