är du gift med en psykopatTänk att just du möter en framstående, charmerande man eller kvinna. Denna person har allt du kunnat drömma om! Men ganska omgående börjar vissa konstiga beteenden dyka upp. Du slår bort dem; tänker ”det var ett misstag”. Till slut är du nedbruten och börjar leta fel hos dig själv. Du har kapitulerat för en person som har en allvarlig personlighetsstörning.

Kallad psykopati.

Den här boken sätter fingret på beteenden man i åratal har hört talas om som ”psykopatiska”. En ”slängdiagnos” som framförallt på senare år har hamnat i fokus bl.a. i forskning kring ledarskap. Är du gift med en psykopat? definierar psykopatbegreppet och förklarar hur komplicerat det är att leva med en partner med dessa drag. En person som utåtsett har ett mycket välfungerande yrke, men som inåt sett – i parrelationen – beter sig på de mest märkliga och kränkande sätt gentemot sin partner. Här finns autentiska berättelser av både kvinnor och män som berättar hur svårt det är att leva med en person som har psykopatdrag. I boken ges förklaring till hur dessa destruktiva beteendemönster kan ha uppstått samt hur man som partner bör göra för att undvika att bli indragen i en hänsynslös pardans.